Svetlana Koopman - Beëdigd tolk/vertaler Russisch Nederlands

Nr. 912 Register beëdigde tolken en vertalers Rbtv

Tolk specialisaties (beëdigd)
Geestelijke en algemene gezondheidszorg
Politie
Rechtbank
Advocatuur
Notaris
Bruiloft
Horizontaal boren (HDD)

Vertaal specialisaties (beëdigd)
Paspoort en andere reisdocumenten
Geboorteakte
Huwelijksakte en huwelijksvoorwaarden
Scheidingsakte
Overlijdensakte
Notariële koop- en leveringsakte onroerend goed
Afschriften van gemeentelijke basis administratie (GBA)
Apostille

Voor meer of andere informatie kunt u mij direct bellen of mailen.

contact en tarieven

Voor tolken in alle talen ga naar TOLK TO GO

Светлана Коопман - Присяжный переводчик русского и нидерландского языков

Зарегистрирована в реестре присяжных переводчиков Нидерландов Nr. 912  Rbtv

Специализации (присяжные переводы)
Психическое, физическое здоровье
Полиция
Суд
Адвокатура
Нотариус
Свадебные церемонии
Горизонтальное бурение (ГНБ)

Специализации присяжных переводов
Паспорта и другие документы
свидетельство о рождении
свидетельство о браке
свидетельство о разводе
свидетельство о смерти
нотариальные договоры о покупке недвижимости
справки о регистрации по месту жительства
Апостиль

Для получения дополнительной информации можете связаться со мной по телефону или имайлу.

контакт и тарифы

Для поиска переводчиков различных языков зайдите на сайт: TOLK TO GO